Aktualny katalog odpadów na rok 2023

Aktualny katalog odpadów na rok 2023

Składowane śmieci i odpady powinny podlegać odpowiedniej klasyfikacji, na podstawie tego, czym dokładnie są i do jakiej kategorii należą. Co warto wiedzieć na temat tego, jak wygląda katalog odpadów 2023? Poniżej prezentujemy zestaw informacji w tym zakresie.

Co to jest katalog odpadów?

W największym skrócie jest to wynikająca z unormowań prawnych klasyfikacja odpadów, w której dokonano podziału na grupy, podgrupy oraz rodzaje śmieci. Szczegółowa lista znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w Sprawie Katalogu Odpadów, a samo zestawienie uwzględnia również materiały niebezpieczne.

Katalog odpadów 2023 to lista, która uwzględnia nie tylko wspomniane już powyżej materiały niebezpieczne, lecz również między innymi takie odpady, które zostały zidentyfikowane jako mogące być poddane recyklingowi, ponownie wykorzystane lub bezpiecznie usunięte.

Warto zaznaczyć, iż katalog odpadów pomaga on osobom prywatnym i firmom określić, które materiały mogą być poddane recyklingowi i jak to zrobić prawidłowo, a które należy odpowiednio zabezpieczyć. Dostarcza również informacji na temat usuwania odpadów niebezpiecznych i innych problemów środowiskowych związanych z gospodarką odpadami. Katalog może również dostarczyć wskazówek na temat właściwego przechowywania (jak również czasu, przez który można to robić) i postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Przykładowo wywóz gruzu Warszawa i innych materiałów budowlanych oraz poremontowych jest w katalogu odpadów przyporządkowany do numerów zaczynających się od 17 – i w zależności od tego, o czym konkretnie mówimy, następuje później doprecyzowanie za pomocą kolejnych numerów – gruz ceglany to 17 01 02, odpady betonowe to 17 01 01 itp.

Grupy odpadów

Katalog odpadów 2023 wymienia dwadzieścia różnych grup odpadów (każda z nich jest, jak już wspomniano, dzielona na dalsze podgrupy oraz rodzaje). Wśród tych grup wyróżnić można między innymi:

 • Odpady powstające w trakcie wydobywania oraz przetwarzania kopalin oraz rud.
 • Odpady rolnicze, a także ogrodowe. Do tej grupy należą dodatkowo także odpady powstające w trakcie przetwarzania żywności, czy w ramach gospodarki leśnej. Dodatkowo do grupy zaliczono tez odpady powstające w wyniku działalności łowieckiej i rybołówczej.
 • Papier, makulatura, odpady powstające w wyniku obróbki drewna oraz celuloza.
 • Odpady tekstylne oraz powstające w wyniku działalności przemysłu skórzanego i futrzarskiego.
 • Odpady związane z produkcją i wykorzystywaniem chemii nieorganicznej.
 • Farby, lakiery, kleje, substancje wykorzystywane w druku itp.
 • Odpady powstające w trakcie obróbek termicznych.
 • Oleje oraz odpady powstające w trakcie użytkowania paliw. Ale uwaga, do tej grupy nie należą oleje jadalne.
 • Odpady pobudowlane – przy czym mowa tu nie tylko o gruzie, lecz również o na przykład odpadach ceramicznych.
 • Odpady związane z działalnością medyczną oraz weterynaryjną – czyli na przykład środki farmaceutyczne i dezynfekujące, amalgamaty dentystyczne, pieluchy, czy narzędzia chirurgiczne.
 • Odpady komunalne.
 • Odpady pochodzące z przemysłu fotograficznego.

To tylko przykłady – pełna lista grup jest nieco dłuższa, a konkretny zakres substancji i produktów, które wchodzą w skład każdej z nich znajduje się w treści wspomnianego rozporządzenia.

 

Katalog odpadów 2023

Katalog odpadów 2023

 

Zobacz też:

Jak powinno wyglądać prawidłowe składowisko odpadów?
Katalog odpadów 2021 – najważniejsze informacje
Kontener na odpady remontowe
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12
Wywóz gruzu Łódź
Wywóz gruzu Poznań

Spodobał Ci się artykuł?

Skorzystaj z naszego kalkulatora on-line i zleć odbiór odpadów,
pod dowolny adres w kraju
Zamów odbiór odpadów

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiony kontener na odpady
Zamówiono Kontener do miejscowości Gorlice

3 godz temu