Wynajęto toaletę z umywalką
do miejscowości Kielce
6 min. temu

Gdzie trafiają nasze odpady ?

gdzie trafiaja odpady 400x300 - Gdzie trafiają nasze odpady ?
2020-07-04 Smieci

Spora część z nas zastanawia się gdzie trafiają nasze odpady. Nie ma w tym nic specjalnie dziwnego skoro tematy związane z ekologią są w kręgu zainteresowań dość pokaźnego grona osób.

O śmieciach rozmawiamy w bardzo wielu kontekstach. Takie kwestie jak problem „dzikich wysypisk” czy nieczystości zalegających przy traktach dla pieszych i ścieżkach rowerowych to prawdziwy „temat rzeka”. Nie sposób jednak nie zauważyć, że gospodarka odpadami jednak ewoluuje. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach usystematyzowała tą sferę. Natomiast wprowadzenie obowiązków rejestrowania każdej operacji w BDO utrudniło działania „szarej strefy”. W zdecydowanej większości przypadków nasze nieczystości są zagospodarowywane zgodnie z prawem i trafiają do:

Gdzie trafiają nasze odpady ?

  • Regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – aby odpowiedzieć na pytanie gdzie trafiają odpady trzeba na temat spojrzeć nieco szerzej. RIPOK – i to miejsca, które powstały w następstwie dawnych składowisk odpadów i zajmują się mechanicznobiologicznym przetwarzaniem odpadów. To właśnie tam zawożone są śmieci pochodzące z naszych gospodarstw domowych, które reprezentuje aż 5 asortymentów. Metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bio i śmieci zmieszane są tam poddawane wstępnej obróbce i konfekcjonowaniu, a następnie trafiają do firm recyklingowych.
  • Recyklerów – jeśli Gmina, która organizuje przetarg na odbiór odpadów komunalnych nie wskaże instalacji gdzie trafiają nasze odpady to wtedy przedsiębiorcy komunalni mogą nimi gospodarować zgodnie z najlepszym stanem swojej wiedzy. Do ich praw należy zatem wybór firmy, której przekażą oni zebrane od nas odpady. Aby proces ten nie naruszał niczyich interesów podmioty przejmujące nieczystości muszą mieć stosowne uprawnienia. Ważną kwestią są tutaj także ich możliwości techniczne. W interesie firmy przewożącej odpady jest bowiem uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu.
  • Do innych fizycznych – część nieczystości może być przekazania nie tylko wyspecjalizowanym podmiotom, ale i osobom fizycznym. Słynne tabliczki o treści „przyjmę gruz” to najbardziej widoczny przykład takiego procederu. Niektóre opady można dostarczyć osobom fizycznym, ale tylko pod pewnymi warunkami. Pełną listę śmieci, które mogą być potraktowane w niniejszy sposób zawiera ten link.

 

Gdzie trafiają nasze odpady ?
Gdzie trafiają śmieci ?

 

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać opakowanie po mleku, jogurcie i maśle ?
Jakie kody odpadów wpisać do BDO ?
Zagospodarowanie odpadów w statystyce
Jednolity system segregacji odpadów
Typy pojemników na odpady
Przelicznik toalet przenośnych

Zamawiaj kabiny i opłacaj on-line za pomocą aplikacji mobilnej
Pobierz aplikację