Jak we właściwy sposób opróżniać szambo?

Jak we właściwy sposób opróżniać szambo?

Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości to obowiązek każdego właściciela nieruchomości, która ze względów logistycznych nie mogła zostać podpięta do sieci kanalizacyjnej. Jak we właściwy sposób opróżniać szambo, by wykonywać to działanie w zgodzie z obowiązującym prawem?

Jak powinno wyglądać opróżnianie szamba?

W dalekiej przeszłości nikt nie zajmował sobie głowy kwestiami związanymi z nieekologicznym pozbywaniem się zawartości szamba. Nikogo nie dziwiło, gdy właściciel działki realizował takie czynności samodzielnie, a wszystkie nieczystości trafiały do pobliskiego rowu. Takie czasy na szczęście nigdy już nie powrócą i każdy z nas ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej infrastruktury zarządzania nieczystościami. W ramach dostępnych opcji właściciel nieruchomości może przyłączyć się do najbliżej zlokalizowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudować własną oczyszczalnię ścieków lub zainwestować w budowę zbiornika asenizacyjnego, szerzej znanego jako szambo. 

Niestety w wielu przypadkach wariant przyłączenia się do sieci lub wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków nie wchodzi w grę, czy to ze względów logistycznych, czy finansowych. W takiej sytuacji szambo okazuje się jedynym rozwiązaniem. Warto jednak pamiętać, że nawet tak prowizoryczny aspekt, jakim jest zarządzanie nieczystościami, jest obwarowane konkretnymi przepisami prawnymi, w świetle których każdy z nas ma obowiązek podpisania umowy z firmą posiadającą stosowne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Każdorazowo taki wywóz musi zostać potwierdzony zaświadczeniem, którego wglądu może oczekiwać urząd gminy, posiadający prawo do kontroli stanu przydomowego szamba.

Czy można opróżniać szambo samodzielnie?

Wiele osób w świetle tych przepisów zastanawia się, czy istnieje jakakolwiek możliwość, by samodzielnie pozbyć się nieczystości płynnych. Choć dla wielu z nas pozbywanie się nieczystości niczym nie różni się od wywożenia gruzu czy odpadów pobudowlanych, to w przeciwieństwie do tego obszaru, opróżnianie szamba musi odbywać się we współpracy z firmą specjalizującą się w tego typu procesach.

Oczywiście, w przypadku gruzu możemy liczyć na wywóz gruzu Białystok, jednak wiele osób w obliczu wydatku stara się pozbyć takich odpadów samodzielnie. Jeśli chodzi o szambo, taka samowolka nie jest akceptowana i w najgorszym wypadku może skutkować nałożeniem mandatu lub grzywny finansowej. Dlaczego? Ze względu na fakt, że urząd gminy – wcześniej wymieniony podmiot kontrolujący ma prawo do wglądu w rachunki, oświadczenia o wykonaniu wywozu nieczystości i umowy z dostawcą takich usług.

Pomoc specjalistycznej firmy w wywozie nieczystości

To właśnie pomoc specjalistycznej firmie w procesie, jakim jest opróżnianie szamba stanowi najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie dla każdego gospodarstwa domowego. Profesjonalna usługa wykwalifikowanej kadry, która wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt zapewni nam maksymalną skuteczność realizowanej usługi. W razie potrzeby firma może zająć się także innymi, pobocznymi czynnościami jak czyszczenie szamb lub doprowadzanie ich stanu do prawidłowej kondycji.

Cena wywozu szamba nie jest wysoka, a regularne korzystanie z usługi zapewni nam wydajne i co istotne, ekologiczne zarządzanie nieczystościami w ramach własnego gospodarstwa domowego.

Opróżnianie szamba

Opróżnianie szamba

Zmiany prawa dotyczące ewidencjonowania opróżniania szamb 

W świetle nowych regulacji prawnych gminy zyskały narzędzia pozwalające na skuteczniejszą kontrolę mieszkańców w zakresie opróżniania szamb. Nowelizacja ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw była pokłosiem interwencji Komisji Europejskiej, która wskazała na liczne zaniedbania w tej dziedzinie.

Zwrócono uwagę na fakt, iż Polska nie wdrożyła w stopniu wystarczającym dyrektywy ściekowej, co mogło spowodować konsekwencje w postaci znacznych kar finansowych nałożonych na nasz kraj przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa była o tyle poważna, że procedura naruszeniowa dotyczyła aż 1285 aglomeracji spośród 1587 ujętych w piątej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ściegów Komunalnych.
Czego dotyczyły postulowane zmiany?

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG polskie prawo miało doprecyzować:

  • Procedury określające metody wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji;
  • Procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych;
  • Zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych;
  • Zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych za pośrednictwem taboru asenizacyjnego ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w zależności od wielkości aglomeracji;
  • Określić wysokość kar administracyjnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

Mieszkańców gmin powinny zainteresować szczególnie dwa ostatnie punkty dotyczące wywozu ścieków oraz kar związanych z niedopełnieniem tego obowiązku.

Nieprawidłowości, o których mowa, dostrzeżone zostały nie tylko przez instytucje europejskie. Były one także przedmiotem licznych działań sprawdzających przeprowadzonych przez Najwyższą izbę kontroli. I w tych przypadkach stwierdzono wątpliwości co do sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców, a także bierności gmin w prowadzeniu nadzoru nad szeroko pojętym postępowaniem asenizacyjnym.

Jakie skutki dla właścicieli szamb niesie nowe prawo? 

Szeroko zakrojone zmiany dotyczą ustawy Prawo wodne oraz innych, między innymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na ich podstawie gminy zostały upoważnione do przeprowadzania kontroli nieruchomości, mających na celu sprawdzenie, czy właściciele mają podpisane umowy z firmami trudniącymi się wywozem szamba.

To nie wszystko. Pracownik gminny ma prawo skontrolować stan zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Zwykle tego typu kontrola skupia się na stwierdzeniu obecności tego typu instalacji na terenie posesji.

Znowelizowane przepisy przewidują wprowadzenie obligatoryjności pozbywania się komunalnych osadów ściekowych przez właścicieli nieruchomości, a także wprowadzają obowiązek gromadzenia dokumentacji potwierdzającej fakt korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego komunalne osady ściekowe bądź gminnej jednostki organizacyjnej. Obowiązki gminy zostały niejako przy okazji rozszerzone o organizację odbierania komunalnych osadów ściekowych.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe instalacje sanitarne powinni dołożyć wszelkich starań o poprawny stan techniczny tychże oraz spełnić wymogi formalne określone w ustawie.
Co to oznacza?
Przede wszystkim należy zgłosić do ewidencji zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków (POŚ). Druki niezbędne do tego celu można pobrać na stronach informacyjnych gminy właściwej dla miejsca zamieszkania lub lokalizacji nieruchomości.

Konieczne jest także gromadzenie dowodów opłat za systematyczny wywóz nieczystości ciekłych.
Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków mają obowiązek pozbywania się osadów ściekowych, czego potwierdzenie też będzie stosowna dokumentacja.

Ewentualne zaniedbania w tym zakresie będą skutkowały mandatem karnym lub wnioskiem do sądu o ukaranie grzywną wynoszącą do 5000 zł.
Podlegasz obowiązkowi wywozu nieczystości płynnych, już dziś podpisz umowę z lokalnym przedsiębiorcą asenizacyjnym.

 

Wywożenie szamba

Wywożenie szamba

Zobacz też:

Jaki jest koszt wywozu szamba?
Gdzie wyrzucać klej do tapet?
Gdzie wyrzucać kocie odchody?
Gdzie wyrzucać kosmetyki?
Wywóz gruzu Łódź
Wywóz gruzu Poznań

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Łódź

2 godz temu