Kody odpadów komunalnych powinien znać każdy z przedsiębiorców. Zagłębienie się w nomenklaturę odpadową może bowiem pomóc  w rozsądnym gospodarowaniu nieczystościami.

Z racji rosnących kosztów wywozu i nowych obowiązków, które są nakładane na każdego z nas temat ten jest warty uwagi. Obowiązek segregacji śmieci wiąże się z koniecznością podjęcia licznych decyzji. To w jaki sposób będziemy gromadzić nieczystości nie tylko będzie mieć wpływ na środowisko, ale i na zawartość portfela. W chwili obecnej do najczęściej występujących kodów zaliczyć możemy:

Jakie są kody odpadów komunalnych ?

  • 20 03 01niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – omawianie kodów odpadów komunalnych wypada rozpocząć od śmieci, które towarzyszyły nam „od zawsze”. Mowa tu oczywiście o śmieciach resztkowych. Zbierane są one w czarnych pojemnikach na odpady przez śmieciarki lub pojazdy przewożące kontenery. Do odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 należy zaliczyć wszystko to, czego nie da się wysortować i umieścić w workach lub koszach do selekcji. Zaliczamy tu miedzy odpady higieniczne, kości od mięsa, odchody zwierzęce i popiół.
  • 15 01 02opakowania z tworzyw sztucznych – w kody odpadów komunalnych wliczają się również opakowania z tworzyw sztucznych. W niektórych gminach na ich określenie stosuje się zamiennie kod 20 01 39. Z perspektywy osób prowadzących działalność gospodarczą tworzywa sztuczne są istotne z wielu powodów. Najważniejsza jest oczywiście przestrzeń potrzebna do ich gromadzenia. Lepiej od razu ją zabezpieczyć, aby uniknąć problemów w postaci bałaganu.
  • 15 01 07opakowania ze szkła – jednym z kodów odpadów jest oczywiście szkło. W kontekście śmieci komunalnych zaliczamy do niego przede wszystkim opakowania w postaci różnego rodzaju butelek i słoików. W zielonych zbiornikach do szkła nie można więc gromadzić szyb i okiennych samochodowych. Nieczystości te należy utylizować na rynku usług komercyjnych.
  • 15 01 01opakowania z papieru i tektury – w dobie rewolucji technologicznej papier jest powoli wypierany przez urządzenia elektroniczne. Nadal jednak stosuje się go powszechnie w branży opakowaniowej. Jeśli więc dany podmiot otrzymuje dostawy lub sprzedaje towary to zapewne ma  z nim do czynienia. Kartony, obwoluty z papieru i arkusze pakowe można wrzucać do niebieskich zbiorników na papier. W przypadku znacznych ilości polecamy jednak zaopatrzenie się w kontener lub nawet prasokontener.
  • 20 02 01odpady ulegające biodegradacji – niektóre podmioty oprócz odpadów opakowaniowych mają do czynienia także z bio. Powstają one na ogół podczas prac pielęgnacyjnych takich jak np. koszenie. Odpady ulegające biodegradacji składuje się w pojemnikach lub workach do BIO. Zgodnie z ustawą powinny mieć one kolor brązowy.

 

Jakie są kody odpadów komunalnych ?

Jakie są kody odpadów komunalnych ?

 

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać opakowanie po mleku, jogurcie i maśle ?
Jakie kody odpadów wpisać do BDO ?
Zagospodarowanie odpadów w statystyce
Jednolity system segregacji odpadów
Typy pojemników na odpady
Przelicznik toalet przenośnych

Nasza aplikacja mobilna

Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Płońsk

10 min. temu