Komu jest potrzebny i jak powinien zostać przeprowadzony wywóz szamba?

Komu jest potrzebny i jak powinien zostać przeprowadzony wywóz szamba?

W związku z licznymi pytaniami o wywożenie szamba, dziś postaramy się się rozwiać wszelkie wątpliwości, które są związane z tą usługą.

Coraz większa powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę położona jest bowiem w relatywnie dużej odległości od najbliższej sieci kanalizacyjnej. Na czym polega wywożenie szamba?

Kiedy potrzebne jest szambo?

Szambo jest alternatywą dla sieci kanalizacyjnej. Na terenach, na których dopiero zaczynają się budować domy lub z dala od miasta, często nie ma doprowadzonej sieci wodno-kanalizacyjnej. Sprawia to, że niekiedy dla właścicieli nieruchomości szambo staje się jedynym rozwiązaniem, które zapewni odpowiednie gromadzenie nieczystości.

W praktyce, szambo to podziemny zbiornik, zwykle bezodpływowy, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z betonu. Przez odpowiedni wlot, przez rury kanalizacyjne do zbiornika trafiają domowe nieczystości z takich urządzeń jak WC, zlew, prysznic czy wanna. Szambo może być jednokomorowe lub zawierać w środku dodatkową przegrodę oddzielającą gęste ścieki od wody.

Głównym zadaniem szamba jest więc nie tylko zatrzymanie nieczystości o większej masie w pierwszej komorze, do jakiej trafiają, ale także przelewanie do drugiej komory nieczystości płynnych. Dodając do zbiornika odpowiednie bakterie, wodę taką można oczyścić. Jeśli natomiast mamy szambo z drenażem, ścieki można dodatkowo odprowadzić z szamba do gruntu.

W jaki sposób odbywa się wywożenie szamba i dla kogo taka usługa jest niezbędna?

Wywożenie szamba – dla kogo?

Kto powinien zainteresować się usługą wywozu szamba? Przede wszystkim właściciele nieruchomości, które ze względów logistycznych nie mogły podpiąć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W takiej sytuacji to na właścicielu ciąży obowiązek zainwestowania w zbiornik na nieczystości, który będzie pełnił rolę szamba. Co istotne, nie jest to element, który opcjonalnie można zainstalować, ale to instalacja niezbędna i konieczna – w każdym domu potrzebne jest odprowadzenie nieczystości.

Wymienić można kilka wymogów, które nakładane są na właściciela nieruchomości względem parametrów zbiornika. Ten powinien być całkowicie szczelny, a jego zadaniem jest ochrona przed przedostawaniem się zawartości do gruntu. Szambo powinno charakteryzować się także optymalną pojemnością, co z jednej strony zapewni mniejszą częstotliwość wywozu, a z drugiej nie wpłynie na estetykę wyglądu naszej działki. Nowoczesna technologia pozwala również w szczególnych przypadkach zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. Jest to jednak inwestycja kosztowna, która nie może być zastosowana w każdym przypadku i na każdej działce. Wtedy szambo będzie jedynym rozwiązaniem.

Jak przeprowadza się wywóz szamba?

Wywożenie szamba, czyli wywóz nieczystości płynnych to obowiązek, który leży w gestii właściciela nieruchomości. To właśnie on jest zobowiązany do zainicjowania procesu, wynajęcia firmy oraz opłacenia usługi, która zapewni oczyszczenie przydomowego zbiornika z wszelkich nieczystości.

Obecnie wywóz szamba nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami. Podobnie jak wywóz odpadów budowlanych Warszawa, tak również w przypadku wywozu szamba, nasze zadanie ogranicza się do umówienia się na realizację usługi. Ta najczęściej realizowana jest już w ciągu kilku najbliższych dni. Bardzo często już na etapie podpisywania umowy z firmą definiujemy, z jaką częstotliwością zbiornik ma być opróżniany. Pozostaje jednak pytanie, jak często decydować się na wywóz nieczystości płynnych. Nie ma na to jednej, prawidłowej odpowiedzi. W dużej mierze częstotliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługę wywozu nieczystości jest uzależniona od pojemności naszego zbiornika i liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Z jednej strony zbyt częste opróżnianie szamba wiąże się z kosztami. Z drugiej jednak długie przetrzymywanie nieczystości prowadzi do rozpowszechnienia się przykrych zapachów, a w skrajnych przypadkach nawet do produkcji metanu. Warto zatem wyważyć obie ewentualności i wypracować optymalny system regularnego opróżniania zbiornika na nieczystości.

Co grozi za niewywożenie szamba?

Choć z pewnością kwestia ta nie wymaga przypominania, to jednak warto mieć na uwadze, że urząd gminy posiada rejestr nieruchomości niekorzystających z sieci kanalizacyjnej i ma prawo do wykonania kontroli obejmującej weryfikację częstotliwości opróżniania zbiornika na nieczystości płynne.

Wywóz szamba to obowiązek, którego niedopełnienie może skutkować mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Jeśli po raz kolejny nie wywiązujemy się z obowiązku, urząd gminy ma prawo skierowania sprawy do sądu, gdzie w najgorszym scenariuszu czekać nas będzie kara grzywny do 5000 złotych. Dlatego też ze względu na własne oszczędności, komfort zamieszkiwania oraz ekologię, dbajmy o to, by regularnie wywozić szambo z pomocą specjalistycznej firmy.

 

Wywóz szamba

Wywóz szamba

Co to jest szambo drenażowe?

Szambo drenażowe stanowi istotny element infrastruktury sanitarnej w polskim kontekście prawnym. Jest to specjalnie zaprojektowany zbiornik, służący do gromadzenia i magazynowania nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych.

Polskie przepisy prawa budowlanego precyzują warunki, jakie muszą być spełnione podczas projektowania i budowy szamba drenażowego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, szambo drenażowe podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, zawierający m.in. projekt szamba oraz dokumentację związanej z jego realizacją, składany jest do właściwego organu administracji publicznej. Przy projektowaniu szamba drenażowego należy uwzględnić aspekty związane z ochroną środowiska, zapewnieniem odpowiedniej szczelności oraz wytrzymałości konstrukcji, a także zgodnością z przepisami technicznymi.

Szambo drenażowe pełni kluczową rolę w kwestii gospodarki wodno-ściekowej na terenie Polski w miejscach, w których nie ma doprowadzonej kanalizacji.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, ścieki gromadzone w szambach drenażowych podlegają określonym zasadom, mającym na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko wodne. Właściciele szamb drenażowych mają obowiązek regularnie opróżniać zbiorniki w taki sposób, aby uniknąć wycieków nieczystości do ziemi czy wód gruntowych. Naruszenie tych przepisów grozi sankcjami administracyjnymi oraz finansowymi. Właściciel szamba ma obowiązek posiadać pełną dokumentację na temat jego instalacji, a także dowody na regularne opróżnianie szamba, np. w formie faktur VAT od firmy asenizacyjnej.

Zobacz też:

Na czym polega sortowanie odpadów komunalnych?
Gdzie wyrzucać opakowania po jajkach?
Gdzie wyrzucać opakowania po przyprawach?
Gdzie wyrzucać paczki po papierosach?
Wynajem toalet przenośnych Szczecin
Wynajem toalet przenośnych Poznań

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Płock

36 min. temu