Odpady niebezpieczne – odbiór, transport, utylizacja

Odpady niebezpieczne – odbiór, transport, utylizacja

Dynamiczny rozwój branży związanych z szeroko rozumianą chemią, farmaceutyką, produkcją żywności itp. powoduje systematyczny wzrost ilości odpadów niebezpiecznych.

Nie można przy tym pominąć opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Wszystko sprowadza się do problematyki odpadów niebezpiecznych, ich magazynowania, transportu i utylizacji. Sprawa stała się na tyle poważna, iż zaszła potrzeba regulacji prawnych o zasięgu międzynarodowym. Jak przewozić odpady niebezpieczne? Kto jest do tego uprawniony? Sprawdźmy.

Odpady niebezpieczne, przygotowanie do transportu

Odpady niebezpieczne zdefiniowane są, jako substancje lub przedmioty, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia.

Zanim jednak nastąpi odbiór odpadów niebezpiecznych, powinny być one odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wszystkie osoby mające styczność z niebezpiecznym ładunkiem muszą być poinformowane o ewentualnych zagrożeniach. W tym celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki oraz worki o pojemności przekraczającej 5 litrów należy bezwzględnie zaopatrzyć w stosowne etykiety informacyjne.

Wymogi dotyczące etykiet informacyjnych:

  • Minimalne wymiary: 150 × 210 mm
  • Widoczny napis: ODPADY NIEBEZPIECZNE
  • Informacje: kod, rodzaj odpadów, zawartość oraz data rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu
  • Inne oznaczenia (np. branżowe).

Należy przy tym dołożyć wszelkich starań, by oznaczenia były czytelne, trwałe oraz odporne na czynniki atmosferyczne.

Szczegółowy katalog odpadów niebezpiecznych powstał na mocy Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku (Dz.U.2020.10), gdzie zgodnie z par 2 pkt 17 określona została kategoria odpadów z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). To bardzo ważne, ponieważ wielu inwestorów, developerów itp. boryka się z niewiedzą, co zrobić z odpadami budowlanymi?

Podpowiadamy, wywóz odpadów budowlanych Warszawa także powinien zostać zlecony profesjonalnej firmie.

Informacje znajdujące się na etykietach muszą pochodzić od wytwórcy odpadów. W przypadku zmiany lokalizacji każdy kolejny posiadacz ładunku ma obowiązek wprowadzania aktualizacji danych adresowych magazynu. Wyczerpanie miejsca na etykiecie automatycznie powoduje obowiązek umieszczenia nowej. Istotne jest, by pojemnik na odpady niebezpieczne oznaczony był wszystkimi kolejnymi etykietami, w taki sposób, aby w każdej chwili można było odtworzyć pełną historię logistyki ładunku.

Transport odpadów niebezpiecznych

Warunki i metody transportu wyżej wymienionych ładunków określa ustawa z 19 sierpnia 2011 roku, o przewozie towarów niebezpiecznych. Dotyczy ona między innym transportu drogowego, kolejowy oraz żeglugą śródlądową.

Dodatkowo przewoźnicy powinni uwzględnić przepisy międzynarodowe. W tym przypadku chodzi o ADR (umowy regulującej przewóz drogowy), RID (przewóz kolejami) lub ADN (przewóz śródlądowymi drogami wodnymi).

Innymi słowy, daje to asumpt do stwierdzenia, iż przeciętny wytwórca odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, nie jest przygotowany na to, by podejmować się transportu we własnym zakresie. Powinien on nawiązać współpracę z firmą transportującą odpady niebezpieczne, dysponującą odpowiednim zabezpieczeniem logistycznym, technicznym i prawnym.

Podobnym uwarunkowaniom podlega utylizacja odpadów niebezpiecznych.

Wystarczy wspomnieć, że przedsiębiorstwo transportowe musi w tym celu dysponować certyfikowaną flotą pojazdów, przeszkolonym personelem, którego kwalifikacje mają być potwierdzone stosownymi egzaminami, a sam fakt dysponowania odpowiednich uprawnień podlega surowej kontroli i odpowiedzialności administracyjnej w postaci wysokich kar pieniężnych.

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne – odbiór, transport, utylizacja

Jak musi być kontener na odpady niebezpieczne?

Kontener na odpady niebezpieczne powinien być odpowiednio zaprojektowany i wykonany, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie i transportowanie niebezpiecznych substancji. Taki kontener powinien być wykonany z wytrzymałego materiału, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemikalia.

Pojemnik na odpady niebezpieczne powinien również posiadać odpowiednie oznakowania, które informują o rodzaju i charakterze zawartości. W ten sposób personel odpowiedzialny za obsługę takich odpadów będzie mógł szybko i łatwo zidentyfikować ich właściwości i podejmować odpowiednie środki ostrożności.

Dodatkowo, kontener na odpady niebezpieczne powinien mieć odpowiednie zabezpieczenia, takie jak solidne zamknięcia lub pokrywy, które zapobiegną przypadkowemu rozlaniu lub wyciekowi substancji. W przypadku kontenerów na płynne odpady, ważne jest również zapewnienie, że ich konstrukcja jest szczelna, aby uniknąć ewentualnych zanieczyszczeń środowiska.

Ważne jest, aby kontener na odpady niebezpieczne był także łatwy do obsługi i przenoszenia. Powinien posiadać odpowiednie uchwyty lub rączki ułatwiające manipulację, zwłaszcza w przypadku ciężkich i nieporęcznych substancji.

W skrócie, zbiornik na odpady niebezpieczne powinien być solidny, oznakowany i bezpieczny w użytkowaniu, aby zapewnić odpowiednią ochronę dla personelu oraz środowiska.

Zobacz też:

Wydajny zbiornik na odpady
Przedłużenie wynajmu toalety
Wywóz gruzu mazowieckie
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
Gdzie wyrzucać płyty CD i DVD ?
Usługi komunalne w dobie koronawirusa

Spodobał Ci się artykuł?

Skorzystaj z naszego kalkulatora on-line i zleć odbiór odpadów,
pod dowolny adres w kraju
Zamów odbiór odpadów

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiony kontener na odpady
Zamówiono Kontener do miejscowości Zamość

2 godz temu