Wynajęto toaletę z umywalką
do miejscowości Toruń
6 godz. temu

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow 400x300 - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
2020-03-05 Smieci

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów to temat, który jest bliski nie tylko politykom, ale również każdemu z nas. Obowiązki z nią związane wynikają nie tylko z obostrzeń ustawowych i z konieczności zachowania odpowiedniego stanu środowiska dla przyszłych pokoleń.

To w jaki sposób zadbamy o naszą planetę dziś będzie miało wpływ na jakość życia naszych dzieci i wnuków. W świetle tych słów ważna jest znajomość sposobów odbierania śmieci od właścicieli nieruchomości. Po 01.07.2013 r. proces ten odbywa się następująco:

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów – popularne metody

  • Odbierania selektywnie zebranych odpadów z pojemników indywidualnych – prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów po 01.01.2020 r. stało się obowiązkiem. Dotyczy on nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorstw. Firmy, które mają podpisane umowy na odbiór nieczystości powinny je rozszerzyć o kosze lub worki do selektów. Jednym ze sposobów zbiórki nieczystości jest przypisanie odpowiednich koszy do danej posesji. Tego typu metoda jest najwygodniejszą formą zbierania śmieci z podziałem na frakcję. Surowce odzyskiwane „u źródła” mają lepszą jakość i są pożądanym materiałem w recyklingu.
  • Odbieranie selektywnie zebranych odpadów z pojemników zbiorczych – obowiązek podziału śmieci na metale i tworzywa sztuczne, bio, papier, szkło i zmieszane spoczywa nie tylko na osobach mieszkających w zabudowie jednorodzinnej. Również mieszkańcy bloków i kamienic muszą zadbać o to, aby wytworzone przez nich śmieci były odpowiednio zagospodarowano. Administratorzy tych obiektów są zobowiązani do utworzenia punktów gromadzenia odpadów (w skrócie: PGO). Najczęściej spotyka się w nich pojemniki na odpady o pojemności minimum 1,1 M3. Opróżnianie zbiorczych koszy na śmieci jest tańsze, ale jego efektem jest obniżona przydatność zebranych w ten sposób nieczystości.
  • Dostarczanie selektywnie zebranych odpadów do PSZOKprowadzenie selektywne zbiórki odpadów dotyczy również wielu innych rodzajów śmieci. Odpady budowlane, elektryczne, gabaryty, leki i śmieci niebezpieczne powinny być dostarczone do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Tego typu przybytki są zazwyczaj łatwe do zlokalizowania, a o ich umiejscowieniu można się dowiedzieć odwiedzając witrynę WWW lokalnego Urzędu Gminy. Alternatywą lub uzupełnieniem oferty PSZOK są zbiórki mobilne. Prowadzi je wiele Samorządów na terenie całej Polski.

 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

 

Zobacz też:

Platforma odpadowa – zaproszenie do współpracy
Zlecenia na wywóz gruzu
Jakie to odpady komunalne ?
Rodzaje pojemników na odpady
Wyzwania współczesnej gospodarki odpadami
Jak zamówić kabinę WC i nie przepłacić ?

Zamawiaj kabiny i opłacaj on-line za pomocą aplikacji mobilnej
Pobierz aplikację