Odbiór odpadów to czynność, która tylko z pozoru wydaje się łatwa i bezproblemowa. Ilość frakcji, przeznaczonych do wywozu komplikuje cały system zbiórki i sprawia, że trudno nad nią zapanować. W XXI wieku jest jednak panaceum na tego typu bolączki.W sukurs potrzebom mieszkańców mogą przyjść nowoczesne technologie. Jednym z rozwiązań, które możemy polecić włodarzom Gmin oraz kierownictwom Zakładów Gospodarki Komunalnej jest aplikacja „Moje Odpady”.

Produkt ten testowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Do jego najważniejszych cech  zaliczyć możemy:

Recenzja aplikacji „Moje Odpady”

  • Przypominanie o datach przyjazdu śmieciarek – najważniejszą zaletą oprogramowania pod nazwą „Moje Odpady” jest podpowiadanie mieszkańcom aktualnych dat przyjazdu obsługi komunalnej. Taki stan rzeczy sprawia, że osoby które korzystają z software’u nie będą zapominać, kiedy udostępnić swój kosz na śmieci. Z perspektywy koordynatorów systemu taki stan rzeczy oznacza zmniejszenie liczby interwencji, co prowadzi do uzyskiwania korzystniejszych ofert w postępowaniach przetargowych.
  • Zaimplementowany słownik odpadowy – kolejnym ważnym atrybutem aplikacji „Moje Odpady” jest słownik odpadowy. Zawiera on kilkaset pozycji i ułatwia gdzie wyrzucić przedmiot, który zakończył swój żywot, tracąc posiadaną wartość użytkową. Pozytywnym aspektem używania narzędzia jest poprawa jakości surowców, które uzyskuje się z selektywnej zbiórki odpadów. Oprogramowanie na bieżąco rozwiewa wszelkie wątpliwości, związane z przeznaczeniem danego typu śmieci
  • Zgłaszanie nieprawidłowości – zbiórka odpadów to proces, który posiada bardzo wiele zmiennych. O jego jakości w dużej mierze decyduje: stan nawierzchni, zjawiska meteorologiczne oraz tak zwany czynnik ludzki. Aplikacja „Moje Odpady” pozwala zgłosić brak odbioru śmieci oraz konieczność wymiany pojemników. Poprzez jej zastosowanie osoba obsługująca mieszkańców nabywa dostęp pełnych informacji z terenu. Każda z przesłanych informacji trafia bezpośrednio na jej skrzynkę mailową i może być odpowiednio rozpatrzona.
  • Dane teleadresowe – takie kwestie jak godziny otwarcia PSZOK lub termin uiszczenia opłaty za odbiór nieczystości to ponad połowa pytań, które są kierowane do organów, które trzymają pieczę nad zbiórką śmieci. Zabierają one niepotrzebnie czas i generują niepotrzebne obciążenie. Aplikacja „Moje Odpady” bierze ciężar udzielenia odpowiedzi na siebie. Korzystając z niej można uzyskać wszelkie niezbędne dane.
Recenzja aplikacji "Moje Odpady"

Recenzja aplikacji „Moje Odpady”

 

Aplikacja „Moje Odpady” to jeden z najlepszych w swoim segmencie produktów, które są obecnie dostępne  urządzenia z Androidem oraz IOS. Jej wdrożenie niweluje większość problemów administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieczystościami.

Zobacz też:

Jak odróżnić odpady o kodzie 17 09 04 ?
Kto zamawia usługi komunalne online ?
Dobre wyposażenie placu budowy
Odpady i ich segregacja
Wywóz gruzu powiat Poznański
Usługi wywozu nieczystości

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Toruń

3 godz temu