Każdy z nas codziennie generuje duże ilości śmieci. Nie wszystkie jednak nadają się do recyklingu, ale nie są też uważane za niebezpieczne. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku odpadów medycznych.

Warto dowiedzieć się więcej na temat ustawy dotyczącej postępowania z tymi odpadami, jaka aktualnie obowiązuje.

Odpady medyczne – czym są?

Odpady medyczne są to odpady uznawane za niebezpieczne. Traktowane są jako materiał zakaźny, który stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Absolutnie zakazane jest składowanie tych odpadów w miejscach innych niż to, w których powstają. Pomieszczenie na odpady medyczne, które czekają na utylizację musi być odpowiednio przygotowane i jest nim spalarnia. W Polsce do odpadów medycznych zalicza się wszelkiego rodzaju przedmioty czy też substancje, które miały kontakt z krwią, ale też zużyte opatrunki, zużyte narzędzia chirurgiczne oraz części ciała, organy, pojemniki z materiałem badawczym. Do tej kategorii zalicza się też substancje chemiczne uznawane za niebezpieczne. Jednocześnie należy wiedzieć, że jest coś takiego jak klasyfikacja odpadów medycznych. Dzielimy je na 3 grupy, a mianowicie: zakaźne, niebezpieczne, ale inne niż zakaźne, inne niż niebezpieczne.

Ustawa o odpadach medycznych – ważne informacje

Ustawa o odpadach medycznych pochodzi z dnia 14 grudnia 2012 r.. Poprzez odpady medyczne rozumie się odpady, które powstały w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, prowadzeniem badań, doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Szczegółowy sposób jak postępować z takimi odpadami znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2017 r.. Absolutnie zakazane jest zbieranie zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem ich wytwarzania. Wszelkiego rodzaju zakaźne odpady medyczne muszą zostać unieszkodliwione poprzez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. W rozporządzeniu o odpadach medycznych można też przeczytać, że zakazane jest unieszkodliwianie zakaźnych odpadów w zwykłych spalarniach. Nie można też ich składować na składowiskach. Zakaźne odpady mogą zostać unieszkodliwione tylko w specjalnych spalarniach, które wcześniej muszą otrzymać zezwolenie marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. Marszałek województwa musi jednak wcześniej wystąpić do głównego inspektora sanitarnego o zgodę.

Do jakiego worka należy wyrzucać odpady medyczne?

Odpady medyczne nie podlegają w żadnym wypadku recyklingowi, przy czym niezbędna jest ich segregacja, gdyż w innym przypadku stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które mają z nimi styczność. Należy je składować w workach bądź też pojemnikach w kolorze czerwonym. Jednocześnie odpady medyczne otrzymują odpowiednie kody. Np. kod 18 01 02 oznacza części ciała czy organy, natomiast 18 01 03 odnosi się do odpadów, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze czy toksyny. Zużyte peloidy mają kod 18 01 80, zaś pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych – 18 01 82. Worek z odpadami medycznymi musi być odpowiednio opisany. Przede wszystkim powinna się na nim znajdować etykieta zawierająca kod odpadów, nazwę wytwórcy odpadów, numer REGON, numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych. Należy pamiętać, że odpady medyczne muszą zostać odebrane i zutylizowane przez odpowiednią firmę. Jeżeli po remoncie w jednostce medycznej w Trójmieście pozostały odpady budowlane, takie jak gruz, to jego wywozem zajmie się np. firma, która oferuje wywóz gruzu w Gdańsku.

 

Ustawa o odpadach medycznych

Ustawa o odpadach medycznych

 

Ustawa o odpadach medycznych – podsumowanie

Segregacja odpadów medycznych rozporządzenie to kwestia, która interesuje wiele osób. Zgodnie z przepisami, odpady medyczne są to odpady powstające w związku z prowadzeniem badań i udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny. Warto wiedzieć, że dokładny sposób postępowania z medycznymi odpadami określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 października 2017, dotyczącym szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Nie ma możliwości zbieranie zakaźnych odpadów tego typu poza miejscem ich wytwarzania. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy wytwórca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia takich odpadów do odpowiednich pomieszczeń, zgodnie z wymogami dotyczącymi ich magazynowania.

Co ciekawe, zakaźne odpady medyczne są unieszkodliwiane za pomocą termicznego przekształcania w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Warto wiedzieć, że zakazane jest składowanie odpadów zakaźnych na składowisku i ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów. W tej sytuacji przetwarzanie odpadów medycznych opiera się na ich unieszkodliwieniu i wymaga uzyskania zezwolenia marszałka województwa. Przed wydaniem pozwolenia marszałek występuje z kolei do Głównego Inspektora Sanitarnego o zgodę na dopuszczenie danej instalacji lub urządzenia, niezbędnego do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych.

Odpadami medycznymi mogą być przykładowo narzędzia chirurgiczne, części ciała i organy, różnorodne lekarstwa, chemikalia, odpady amalgamatu dentystycznego, pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych, zużyte peloidy i wiele innych, wskazanych w ustawie.

Zobacz także:

Czym charakteryzuje się szambo betonowe?
Na czym polega segregacja odpadów?
Typy pojemników na odpady
Wybieramy miejsce pod kontener
Pojemniki na odpady Giżycko
Pojemniki na odpady Gliwice

Spodobał Ci się artykuł?

Skorzystaj z naszego kalkulatora on-line i zleć odbiór odpadów,
pod dowolny adres w kraju
Zamów odbiór odpadów

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiony kontener na odpady
Zamówiono Kontener do miejscowości Osieck

6 godz temu