Wynajęto toaletę z umywalką
do miejscowości Osieck
9 godz. temu

Zakaz mieszania śmieci

zakaz mieszamia smieci 400x300 - Zakaz mieszania śmieci
2019-11-27 Smieci

Gospodarowanie odpadami to trudny i skomplikowany proces. Wpływ na taki stan rzeczy ma bardzo wiele czynników. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć przede wszystkim ich różnorodność, coraz większą ilość i tyle samo sposobów na radzenie sobie z rzeczami, które straciły swoją przydatność.

Podstawą udanego systemu zbiórki i przetwarzania nieczystości jest przestrzeganie panujących zasad. Jedną z kluczowych kwestii w tej materii jest zakaz mieszania śmieci. Dotyczy on różnych grup odpadów.  Zbieranie wszystkiego razem jest w dzisiejszych czasach nie tylko mało ekologiczne, ale także nieetyczne i zbyt drogie. Do podstawowych nieprawidłowości w tym zakresie zaliczyć możemy:

Zakaz mieszania śmieci obowiązuje każdego z nas

  • Odpady zmieszane w pojemnikach do selektywnej zbiórki – przepisy o odpadach stanowią o tym, że odbiór odpadów odbywa się z podziałem na 5 frakcji. W chwili obecnej są to nieczystości zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, bio, szkło, a także papier. Zakłócenie tego porządku sprawia, że surowce w pojemnikach do selektywnej zbiórki są zanieczyszczone. W efekcie takiego postępowania, materiał który w nich zgromadzono jest gorszej jakości i wymaga ponoszenia wtórnych nakładów. Nie respektowanie zakazu mieszania śmieci może skutkować zwiększeniem opłat za ich wywóz.
  • Odpady z selektywnej zbiórki w pojemnikach na zmieszane – odwrotną sytuacją do wcześniej wspomnianej jest taka, w której w strumieniu odpadów niesegregowanych możemy znaleźć duże ilości surowców. W ten sposób wzrasta ich waga i koszty utylizacji. Zakaz mieszania śmieci jest tutaj jak najbardziej zasadny. Okazuje się bowiem, ze koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych jest najwyższy, a kolejne tony zbędnego balastu wpływają niekorzystnie na osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.
  • Odpady budowlane w „zwykłych” pojemnikach na śmieci – każdy z nas od czasu do czasu remontuje lub prowadzi inwestycję budowlaną. Zakaz mieszania śmieci obowiązuje także o w tych okolicznościach. Pod żadnym pozorem nie wolno do przydomowych pojemników na odpady wyrzucać gruzu czy też innych śmieci z budowy. W skrajnych przypadkach ich struktura jest w stanie doprowadzić do uszkodzenia pojazdu komunalnego i roszczeń przewoźnika w stosunku właściciela danej nieruchomości.

 

Zakaz mieszania śmieci musi respektować każdy z nas
Zakaz mieszania śmieci musi respektować każdy z nas

 

Zobacz też:

Co to są odpady komunalne ?
Gdzie wyrzucać opakowania po kosmetykach ?
Jak uniknąć zarażenia koronawirusem ?
System zbiórki odpadów
Jak wynająć ogrodzenia ?
Kody odpadów komunalnych

Zamawiaj kabiny i opłacaj on-line za pomocą aplikacji mobilnej
Pobierz aplikację