Zmiany w ustawie o odpadach w 2022 r.

Zmiany w ustawie o odpadach w 2022 r.

Ustawa o odpadach to dokument, który jest podstawą, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z ich gospodarowaniem. Jest on o tyle ważny, że w razie sytuacji spornych odwołujemy się do jego treści, mogąc w ten sposób zapobiec konsekwencjom legislacyjnym.

Nad ustawą o odpadach pracują nie tylko politycy, ale i eksperci branżowi. To od ich kompetencji zależy jej kształt i późniejsze funkcjonowanie. Ustawa o odpadach 2022, jak wszystko wokół nas, co rusz zmienia swoje oblicze. Wpływ na taki stan rzeczy mają względy formalne oraz sytuacje z „życia wzięte”. Nadal bowiem zbyt wiele śmieci trafia do składowania i nie jest przetwarzana w procesach recyklingu. Poszczególne paragrafy muszą zatem ulec zmianie, aby wymusić pewne wzorce zachowania. Z punktu widzenia środowiska powinny nas one powstrzymać przed jego dalszą degradacją. W duchu tym od 2023 roku planuje się między innymi:

Ustawa o odpadach 2022

  • Selektywną zbiórkę odpadów budowlanychustawa o odpadach przewiduje, że od 2023 roku odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane z podziałem na co najmniej 6 frakcji. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jednak gospodarstw domowych, a także PSZOK i zostanie przeniesiony na firmy budowlane. Wspomniana wcześniej kategoria w nowych przepisach nie będzie się także zaliczać do grupy śmieci komunalnych.
  • Nową definicje odpadów budowlanych i rozbiórkowych – definicja głosi, że za „odpady budowlane lub rozbiórkowe rozumie się odpady powstałe podczas robót budowlanych”. W konsekwencji powyższego stwierdzenia każda ingerencja w obiekt budowlany związana z wytwarzaniem odpadów byłaby rozumiana jako robota budowlana. Jeśli więc nie wykonujemy remontu sami to nasz Wykonawca będzie musiał udokumentować sposób postępowania ze wszelkimi odpadami, które pojawiły się w toku powziętych prac. Takie odpady jak: styropian, końcówki elementów kanalizacyjnych nie będą zaliczane do odpadów komunalnych. W toku zmian nakłada się na nie obowiązek ewidencji w BDO.
  • Wprowadzenie zależności pomiędzy wydawaniem decyzji na przeprowadzenie robót budowlanych, a gospodarką odpadamiustawa o odpadach zaostrza swoje brzmienie. Od 2023 roku firma, która uzyska pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych będzie musiała jeszcze ściślej dokumentować, jak postąpiła z odpadami. Tego typu zamysł ma za zadanie ograniczyć liczbę dzikich wysypisk i sprawić, aby gospodarka odpadami była jeszcze transparentna. Już dziś ideę tą realizuje np. wywóz gruzu Gdańsk.
  • Większą ilość kontenerów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – za niecały rok w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie musiało pojawić się więcej kontenerów. Oznacza to, że Ustawodawca chce, aby mieszkańcy jeszcze dokładniej sortowali odpady. Taki stan rzeczy ma niewątpliwy związek z postępem technologicznym i coraz skuteczniejszymi metodami recyklingu.

 

Ustawa o odpadach 2022 r.

Ustawa o odpadach 2022 r.

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Te zmiany nakładają obowiązek segregacji odpadów przez producentów na budowach. Modyfikacje te były wprowadzone za pośrednictwem ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych. Choć wydawała się ona niezwiązana z odpadami, wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym budowlanymi.

Wprowadzone zmiany opóźniły obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych. Nowe regulacje przewidują, że producenci odpadów będą musieli segregować je na sześć frakcji od 2025 roku. Firmy odbierające odpady będą mogły przyjąć zmieszane odpady budowlane. Jednak odbierane odpady muszą być segregowane na sześć określonych frakcji, takich jak drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips i odpady mineralne.

To przekształcenie wynika pośrednio z artykułu 101a ustawy o odpadach, który wymaga, aby producenci przeprowadzili wstępną segregację odpadów na sześć frakcji. W przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane, a naruszenie przepisów może skutkować karą administracyjną. Trzy przypadki zwolnienia z obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych nadal wymagają sortowania przez odbiorców.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nie zakazują stosowania konkretnych kodów odpadów, takich jak kod „17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu”. Niemniej jednak takie kody nie mogą zawierać żadnej z sześciu frakcji, które podlegają selektywnemu zbieraniu.

Zobacz też:

Co oznacza kod odpadu 17 09 04?
Co to są odpady opakowaniowe ?
Pojemniki na odpady zmieszane nie służą do wszystkiego
Opłaty za wywóz odpadów
Typowe odpady z przeprowadzek
Aplikacja do zamawiania toalet na Androida i IOS

Spodobał Ci się artykuł?

Skorzystaj z naszego kalkulatora on-line i zleć odbiór odpadów,
pod dowolny adres w kraju
Zamów odbiór odpadów

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiony kontener na odpady
Zamówiono Kontener do miejscowości Radom

5 godz temu