Zmiany w ustawie o odpadach w 2022 r.

Zmiany w ustawie o odpadach w 2022 r.

Ustawa o odpadach to dokument, który jest podstawą, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z ich gospodarowaniem. Jest on o tyle ważny, że w razie sytuacji spornych odwołujemy się do jego treści, mogąc w ten sposób zapobiec konsekwencjom legislacyjnym.

Nad ustawą o odpadach pracują nie tylko politycy, ale i eksperci branżowi. To od ich kompetencji zależy jej kształt i późniejsze funkcjonowanie. Ustawa o odpadach 2022, jak wszystko wokół nas, co rusz zmienia swoje oblicze. Wpływ na taki stan rzeczy mają względy formalne oraz sytuacje z „życia wzięte”. Nadal bowiem zbyt wiele śmieci trafia do składowania i nie jest przetwarzana w procesach recyklingu. Poszczególne paragrafy muszą zatem ulec zmianie, aby wymusić pewne wzorce zachowania. Z punktu widzenia środowiska powinny nas one powstrzymać przed jego dalszą degradacją. W duchu tym od 2023 roku planuje się między innymi:

Ustawa o odpadach 2022

  • Selektywną zbiórkę odpadów budowlanychustawa o odpadach przewiduje, że od 2023 roku odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane z podziałem na co najmniej 6 frakcji. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jednak gospodarstw domowych, a także PSZOK i zostanie przeniesiony na firmy budowlane. Wspomniana wcześniej kategoria w nowych przepisach nie będzie się także zaliczać do grupy śmieci komunalnych.
  • Nową definicje odpadów budowlanych i rozbiórkowych – definicja głosi, że za „odpady budowlane lub rozbiórkowe rozumie się odpady powstałe podczas robót budowlanych”. W konsekwencji powyższego stwierdzenia każda ingerencja w obiekt budowlany związana z wytwarzaniem odpadów byłaby rozumiana jako robota budowlana. Jeśli więc nie wykonujemy remontu sami to nasz Wykonawca będzie musiał udokumentować sposób postępowania ze wszelkimi odpadami, które pojawiły się w toku powziętych prac. Takie odpady jak: styropian, końcówki elementów kanalizacyjnych nie będą zaliczane do odpadów komunalnych. W toku zmian nakłada się na nie obowiązek ewidencji w BDO.
  • Wprowadzenie zależności pomiędzy wydawaniem decyzji na przeprowadzenie robót budowlanych, a gospodarką odpadamiustawa o odpadach zaostrza swoje brzmienie. Od 2023 roku firma, która uzyska pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych będzie musiała jeszcze ściślej dokumentować, jak postąpiła z odpadami. Tego typu zamysł ma za zadanie ograniczyć liczbę dzikich wysypisk i sprawić, aby gospodarka odpadami była jeszcze transparentna. Już dziś ideę tą realizuje np. wywóz gruzu Gdańsk.
  • Większą ilość kontenerów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – za niecały rok w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie musiało pojawić się więcej kontenerów. Oznacza to, że Ustawodawca chce, aby mieszkańcy jeszcze dokładniej sortowali odpady. Taki stan rzeczy ma niewątpliwy związek z postępem technologicznym i coraz skuteczniejszymi metodami recyklingu.

 

Ustawa o odpadach 2022 r.

Ustawa o odpadach 2022 r.

 

Zobacz też:

Co oznacza kod odpadu 17 09 04?
Co to są odpady opakowaniowe ?
Pojemniki na odpady zmieszane nie służą do wszystkiego
Opłaty za wywóz odpadów
Typowe odpady z przeprowadzek
Aplikacja do zamawiania toalet na Androida i IOS

Spodobał Ci się artykuł?

Skorzystaj z naszego kalkulatora on-line i zleć odbiór odpadów,
pod dowolny adres w kraju
Zamów odbiór odpadów

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna

Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiony kontener na odpady
Zamówiono Kontener do miejscowości Płońsk

4 godz temu