Co oznacza kod 20 03 01?

Odpady komunalne, czy też inaczej – odpady resztkowe – to grupa odpadów klasyfikowana za pomocą kodu 20 03 01. Co konkretnie zalicza się do tego rodzaju odpadów? W jaki sposób powinny być one przechowywane, wywożone i utylizowane?

Jakie odpady oznacza się kodem 20 03 01?

Tym kodem oznacza się wszystkie niesegregowane, czyli tzw. zmieszane, śmieci komunalne. Są to odpady, które są zbierane w połączeniu i nie mogą być poddawane recyklingowi, ponieważ nie spełniają do tego warunków. W Polsce odpady oznaczone tym kodem gromadzi się w pojemnikach o czarnym kolorze lub workach o kolorze czarnym. Jest to nadal najpowszechniejszy rodzaj śmieci – niestety, ponieważ wiele odpadów wyrzucanych do czarnych pojemników trafia tam z powodu niewiedzy.

Do kodu 20 03 01 zalicza się również wszystkie śmieci pochodzące z publicznych koszy (jeśli nie są one rozdzielone na poszczególne frakcje). W praktyce to zużyte produkty higieniczne, pampersy, podpaski, zabrudzone i zatłuszczone papiery oraz opakowania papierowe, zabawki, książki, rozbite szkło kuchenne (np. kieliszki, kubki, talerze), garnki, ozdoby i dekoracje złożone z wielu materiałów.

Śmieci niesegregowane zazwyczaj trafiają bezpośrednio na wysypiska śmieci. Ze względu na to, że są to odpady połączone i stanowią bardzo zróżnicowany konglomerat, rozkładają się zazwyczaj najdłużej. Rozwiązaniem problemu śmieci komunalnych jest wprowadzanie obowiązku segregowania śmieci i edukowanie społeczeństwa na temat tego, w jaki sposób śmieci mogą być frakcjonowane i co takie frakcjonowanie przynosi.

Do  śmieci komunalnych pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane leki, zużyte baterie czy sprzęt elektroniczny – wszystkie te produkty mają swoje oddzielne kody odpadów i powinny być utylizowane w sposób bezpieczny. Chociaż zużyte ubrania również mogą być zaklasyfikowane jako odpad zmieszany, warto jest sprawdzić, czy w pobliżu nie ma specjalistycznych kontenerów na tkaniny i ubrania, które usprawniają gospodarkę cyrkularną w tym zakresie.

Kody odpadów – do czego służą i jak się je czyta?

Katalog kodów obejmuje 20 głównych grup odpadów. Każdy kod składa się z sześciu cyfr, z których dwie pierwsze oznaczają grupę, dwie kolejne – podgrupę, a dwie ostatnie – rodzaj odpadu. Odpady klasyfikowane są ze względu na sposób powstawania oraz rodzaj surowca, z jakiego są wykonane.

Kody odpadów zostały wprowadzone w celu usystematyzowania sposobów segregacji, magazynowania oraz utylizacji poszczególnych grup odpadów. Dzięki nim możliwa jest sprawna, zorganizowana gospodarka odpadami, a także odzyskiwanie surowców i ponowne ich wykorzystywanie.

Stosowanie kodów jest zatem ekonomicznym, ale również ekologicznym krokiem ku zrównoważonemu wykorzystywaniu dostępnych surowców.

Odbiór odpadów komunalnych – partner

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych to zadanie, które musi być rozwiązane na poziomie każdej gminy, ale również w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw czy firm. Jeśli poszukujesz sposobu na sprawne zarządzanie odpadami komunalnymi, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Wycenimy usługi zgodne z Twoimi potrzebami.

 

Kod odpadu 20 03 01

Kod odpadu 20 03 01

 

Zobacz też:

Kontener na gruz Łódź
Wywóz śmieci Szczecin
Wywóz śmieci Rzeszów
Kontener na gruz Szczecin
Toaleta na budowę

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Radom

6 godz temu