Odbiór odpadów z działalności gospodarczej

 

smieci.eu
Oferta
Odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Jak wygląda odbiór odpadów z działalności gospodarczej?

Zgodnie z najnowszymi przepisami prawa, każdy właściciel działalności gospodarczej, czyli potocznie mówiąc przedsiębiorca, powinien zawrzeć umowę dotyczącą wywozu odpadów z obszaru prowadzonej przez siebie działalności, ów śmieci będących konsekwencją prowadzonej firmy. Niemniej oznacza to, że jako właściciel firmy musisz albo pilnować uchwał gmin, by zostać objętym systemem gospodarowania odpadami z gminy albo zawrzeć odrębną umowę z firmą zewnętrzną, która zajmie się tym kompleksowo. Nie musimy nikogo przekonywać, że każde kolejne formalności firmowe do załatwienia generują czas, wydane pieniądze i stres, dlatego wywóz śmieci z firmy warto zlecić nam! My wszystkim się zajmiemy!

Czym nazywamy odpady w działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako odpad uważa się dowolną substancję lub przedmiot, którego właściciel firmy pozbywa się lub którego powinien się pozbyć, ponieważ w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa lub na etapach wytwórczych staje się odpadem.

Firmy są zobowiązane do przechowywania i wywozu takich odpadów, spełniając wszystkie obowiązki poprawnej klasyfikacji i bezpiecznego przechowywania, nie zagrażając przy tym środowisku. Odpady należy przekazać do utylizacji tylko i wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie takich materiałów. Odpadów nie można łączyć z innymi, np. tymi przynależnymi do gospodarstw prywatnych, jak również wywozić na własną rękę. Za wszelkie uchybienia odpowiada właściciel firmy.

Oczywiście sposób przechowywania odpadów zależy od rodzaju poszczególnych śmieci. Dokładny zapis stanowi odrębną część ustawy.

Szczególną kategorią odpadów są te zaliczane do komunalnych, czyli wszystkie, które powstają w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych. Zmieszane odpady komunalne zawsze pozostaję niesegregowalnymi odpadami, nawet jeżeli zostały poddane czynnościom przetwarzania odpadów.

Dlaczego odbiór odpadów firmowych warto zlecić firmie zewnętrznej?

Każdy przedsiębiorca musi podpisać umowę na wywóz odpadów. Jeśli swoją firmę prowadzi w miejscu zamieszkania to powinien złożyć odrębną deklarację obejmującą właściciela nieruchomości oraz zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym do wywozu takich nieczystości.

Umowa z odpowiednią firmą daje pewność systematycznego wywozu nieczystości i odpowiedniego przechowywania. Przedsiębiorca ma pewność, że odpady, które wytwarza są wywiezione zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska. W skrócie, jest chroniony i bezpieczny przed otrzymaniem kary za nieprawidłowe zarządzanie śmieciami.

Czym się wyróżniamy, na tle innych firm wywozu nieczystości?

Wiemy o tym, że koszt wywozu odpadów to bardzo ważny element budżetu firmy. Zapewniamy, że współpraca z nami jest zawsze na jasnych warunkach, a dla większych zamówień zapewniamy rabaty. Wiesz, ile zapłacisz, a z góry zaplanowany cennik umożliwia Ci optymalne zarządzanie kosztami.

W naszej usłudze zapewniamy mobilne zarządzanie wywozem – łatwo, szybko i bez generowania dodatkowych kosztów.

Dokumentowanie zobowiązań wynikających z postępowań przetargowych oraz kontrola danych z możliwością eksportu danych do standardów .pdf czy .xls to element współpracy z nami, który na pewno Ci się spodoba.

Wyślij do nas zapytanie lub skontaktuj się telefonicznie w celu omówienia szczegółów współpracy!

 

Odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Poznań

2 godz temu