Co oznacza kod odpadu 07 02 13?

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. dotyczącej odpadów, każdy posiadacz i wytwórca odpadów ma obowiązek skrupulatnie prowadzić ewidencję ilościową i jakościową, zgodnie z katalogiem odpadów. Niemniej jednak istnieje kilka wyjątków od tej zasady. Ewidencja jakościowa obejmuje również przypisywanie odpowiednich kodów. Do czego służy kod 07 02 13?

Z obowiązku ewidencji ilościowej i jakościowej są wyłączeni producenci odpadów komunalnych, osoby przekazujące pojazdy do złomowania, rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni poniżej 75 ha, jednostki niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na własne potrzeby, a także podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie gromadzenia odpadów. Nie ma również potrzeby prowadzenia ewidencji dla rodzajów odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. dotyczącym rodzajów odpadów i ilości odpadów, które nie podlegają obowiązkowi ewidencji.

Kod odpadu 07 02 13 – jakie odpady określa się tym kodem?

07 02 to podgrupa opisująca „Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych”. Z kolei kod 07 02 13 określa konkretnie odpady z tworzyw sztucznych. To bardzo szeroka grupa, do której zalicza się wiele rodzajów odpadów.

Jak ustala się kody?

Proces określania kodu odpadu opiera się na przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. dotyczącym katalogu odpadów. Kody składają się z sześciu cyfr, gdzie pierwsze dwie tworzą liczbę identyfikującą grupę odpadów, kolejne dwie – liczbę określającą podgrupę, a ostatnie dwie cyfry – rodzaj odpadu. Aktualnie istnieje 20 grup odpadów, z których 16 to „odpady nieujęte w innych grupach”. Klasyfikacja odpadów odbywa się według ich źródła powstawania, a kody oznaczone gwiazdką wskazują, że mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi.

Przykładowo, zużyte rozpuszczalniki w warsztacie stolarskim powinny być oznaczone kodem 14 06 03*. Gwiazdka oznacza, że zarówno odbiór, jak i utylizacja tego rodzaju odpadu wymaga szczególnej ostrożności.

W ramach tego kodu, grupa 14 obejmuje odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów, podgrupa 14 06 dotyczy odpadów z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach, a rodzaj 14 06 03 oznacza inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników.

Po co zostały wprowadzone kody?

Kody odpadów zostały wprowadzone w celu ułatwienia pracy służbom zajmującym się gospodarką odpadami. Dzięki nim odbiór odpadów staje się szybszy i bardziej efektywny, ponieważ służby mogą dokładnie określić, czy mają do czynienia z odpadami niebezpiecznymi, ciekłymi, łatwopalnymi itp. Ponadto, stosowanie kodów znacząco usprawnia procesy recyklingu i utylizacji odpadów. Dzięki temu proces ten jest zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny, a gospodarka i utylizacja odpadów odbywa się zgodnie z ustalonymi normami prawnymi.

Jeśli szukasz partnera do wywozu i utylizacji śmieci, polecamy nasze przedsiębiorstwo. Specjalizujemy się zarówno w terminowym odbiorze odpadów, jak i pomocy w formalnościach wymaganych przez polskie prawo. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, maila lub telefonicznie.

 

Kod odpadu 07 02 13

Kod odpadu 07 02 13

 

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać kartony po mleku?
Wywóz gruzu Poznań
Gdzie wyrzucamy żarówki?
Wynajem kontenerów na śmieci
Wywóz śmieci Kraków

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Osieck

3 godz temu