Jakie to odpady komunalne ?

2019-09-08 Smieci

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jakie to odpady komunalne, trzeba się nieco zagłębić w jego istotę. Próba spojrzenia na tego rodzaju nieczystości, byłaby niczym gdyby nie miała solidnych odniesień do tego co rzeczywiście produkujemy w naszych domach. Żadna systematyka nie zastąpi bowiem praktyki, z którą musimy się zmierzyć na co dzień.

Obecnie obowiązujące prawodawstwo nakreśla niejako sposób gromadzenia nieczystości. Wszelkie próby uściślenia tematu należą już jednak do lokalnych Samorządów. W dużym skrócie, odpady komunalne to takie , które wytwarza każdy z nas. Można je podzielić na:

Wiemy jakie to odpady komunalne

  • Odpady zmieszane – wszystko to co nie nadaje się do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów musi być wyrzucone do koszy koloru zielonego lub czarnego. Służą one do zbiórki śmieci niesegregowanych. Jeśli więc macie Państwo dylemat, gdzie wyrzucić resztki z odpadu lub popiół to tego rodzaju śmietniki, będą tu najlepszym rozwiązaniem. Do odpadów zmieszanych nie należą: śmieci budowlane, elektronika, ani przeterminowane leki.
  • Odpady selektywne – metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz papier to śmieci, które powinniśmy gromadzić oddzielnie. Szczegółowe metody ich kolekcjonowania opisane są na wielu blogach odpadowych. Ważnym elementem zbiórki z podziałem na frakcje jest odpowiednia jakość surowca, którego zamierzamy się pozbyć. Jeśli nie jesteśmy pewni tego co chcemy wyrzucić do kosza o odpowiednim kolorze to lepiej już potraktować dany przedmiot jako odpad resztkowy.
  • Odpady biodegradowalne – śmieci o kodzie 20 02 01 i 20 01 08 to także odpady komunalne. Pochodzą one albo z naszej kuchni, albo ogrodu. Patrząc na morfologię odpadów jest ich łącznie z frakcją mineralną niemal 60 %. Tyle właśnie w ogóle masy stanowią nieczystości, które da się w łatwy sposób zagospodarować ponownie. Nikogo więc nie trzeba specjalnie przekonywać, dlaczego warto je odseparować już u źródła.
  • Pozostałe odpadyelektronika, gabaryty (kod odpadu 20 03 07) odpady farmaceutyczne oraz z remontów to też tak naprawdę śmieci komunalne. Ich upłynnianie wygląda jednak nieco inaczej, niż śmieci stricte „przydomowych”. W realiach naszego kraju, należ je odstawiać podczas mobilnych zbiórek odpadów oraz zawozić samodzielnie do PSZOK. Jeśli ich liczba wydaje się ponadnormatywna to można na ich wywóz zamówić odrębny kontener. Panaceum na tego typu potrzeby jest oferta naszego przedsiębiorstwa.
Jakie to odpady komunalne ?
Jakie to odpady komunalne ?

Masz pytania?

Zadzwoń +48 517 763 601 lub
Zamów kontener