Typowe odpady z remontu i budowy

2019-08-13 Smieci

Remont lub nowa inwestycja to sytuacje, w których powstają znaczące ilości odpadów. W miarę poprawy warunków naszego życia z wyżej wymienionymi okolicznościami mamy do czynienia coraz częściej. Wiele prac budowlanych przeprowadzanych jest nie tylko z konieczności, ale również po to aby poprawić  nasze standardy bytu oraz wrażenia wizualne.

W duchu tym wiele rodzin buduje domy lub zmienia wystrój swoich wnętrz. Siłą rzeczy przy czynnościach tych powstają niezliczone ilości odpadów. Typowe odpady z remontu i budowy to przede wszystkim:

Typowe odpady z remontu i budowy

  • Gruz – osoby, które zamawiają kontenery na odpady bardzo często mylnie interpretują ich przeznaczenie. Na pytanie jaki kontener Pan/Pani potrzebuje, bardzo często pada odpowiedź, że na wszystko. Tymczasem w przeważającej części kraju, gruz powinien być oddzielony od innych nieczystości. Decydują o tym przede wszystkim względy praktyczne oraz wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw wywozowych. Gruz jest zazwyczaj ciężki, a jego zmieszanie z innymi odpadami powoduje wzrost kosztów utylizacji całego ładunku. W realiach naszego kraju do pojemników na nieczystości o kodzie 17 01 01 można wrzucać: kafelki, ceramikę , ziemię oraz różne frakcje mineralne.
  • Papa – w minionej epoce do wykonania poszycia dachowego niezbędna była papa. Dziś zastępują się ją nowocześniejszymi materiałami. W konsekwencji wyżej wymienionych działań mamy do czynienia z nieczystościami, które trzeba odpowiednio zagospodarować. I choć recykling papy nie stoi na wysokim poziome to i tak trzeba ją wywieźć do odpowiedniego punktu utylizacji. Pod żadnym pozorem odpady o kodzie 17 03 80 nie powinny trafić do śmietnika na nieczystości zmieszane. Wywóz papy jest usługą dodatkową, którą trzeba zamówić w firmie oferującej jej odbiór.
  • Styropian – kwestie zagospodarowania styropianu szerzej omówione zostały tutaj. Trzeba jednak wspomnieć, że styropian to odpad, który ma bardzo różne oblicza. Czasami może on być potraktowany jako odpad opakowaniowy, a kiedy indziej jako budowlany. W przypadku przeprowadzania dociepleń zastosowanie ma druga z wymienionych sytuacji. Odpad o kodzie 17 06 04 rozlicza się przeważnie od tony i za transport do wybranego RIPOK.
  • Poremontowe – z racji dużej ilości różnego rodzaju śmieci można przyjąć że wszystko co nie jest gruzem, papą lub styropianem można składować wspólnie a następnie wywieźć poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się odpadami. Należy jednak pamiętać, że do kontenerów na panele, boazerię, brudną folię i worki po cemencie nie można wrzucać elektroniki czy odpadów niebezpiecznych. Taki postępowanie uchroni nas przed dopłatami za złe wykorzystanie kontenera i upłynni współpracę z podmiotem wywozowym.
Typowe odpady z remontu i budowy
Typowe odpady z remontu i budowy

 

 

Masz pytania?

Zadzwoń +48 517 763 601 lub
Zamów kontener