Zagadnienia związane z gospodarką odpadami są dość zawiłe. Nie każda z nas potrafi się w nich odnaleźć. Zawiła terminologia, wielość definicji i ogrom terminologii sprawia, że temat potrafi przerazić.  A, że jest poważny, wie o tym każdy z nas. Rosnące góry śmieci, temat globalnego ocieplenia oraz kwestie związane z optymalnym wykorzystaniem zasobów są  istotne z punktu widzenia przyszłych pokoleń

Od tego w jakim stanie zostawimy naszą  planetę, zależeć będzie los naszych dzieci. Aby ułatwić poruszanie się w tematach odpadowych, warto lepiej poznać ich systematykę. Ta siłą rzeczy została ubrana w ramy definicji. W dzisiejszych każdy śmieć posiada odpowiedni kod. Do najczęściej występujących w naszym otoczeniu zaliczyć możemy:

Kod odpadu – przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje śmieci

 • 20 03 01 – kod odpady 20 03 01 reprezentuje niesegregowane zmieszane odpady komunalne. W skrócie są to wszystkie nieczystości, których nie można zaliczyć do plastiku, szkła, papieru, metalu i tworzyw sztucznych oraz bio. Wywóz śmieci zmieszanych podlega ramom zbiórki organizowanej przez Gminę.
 • 15 01 01 – to inaczej opakowania z papieru i tektury. I choć żyjemy w czasach zdominowanych przez elektronikę to nadal wyżej wspomniana grupa stanowi dość pokaźny udział w strumieniu odpadów komunalnych. Kartony, papier pakowy czy gazety to nieczystości, które powinniśmy wrzucać do koszy koloru niebieskiego.
 • 15 01 02 – śmieci z metalu i tworzyw sztucznych przynależą do pojemników w kolorze żółtym. Do omawianej grupy zaliczają się przede wszystkim plastikowe butelki, puszki oraz worki foliowe. Każdy z nas ma z nimi do czynienia przy okazji codziennych zakupów. W tworzywo LDPE lub HDPE zapakowana jest większość produktów, które wędrują później na nasze stoły.
 • 15 01 07 – każdy z nas powinien znać kod odpadu reprezentujący szkło. Z uwagi na jego ciężar warto prowadzić jego recykling i zadbać o to, aby się nie marnowało. I choć szkło jako śmieć nie stanowi obciążenia dla środowiska to lepiej je odzyskiwać, zmniejszając utraty energii potrzebnej do jego wykonania. Dla kodu 15 01 07 Ustawodawca przewidział worki lub pojemniki w kolorze zielonym.
 • 20 02 01 i 20 01 08kody odpadów 20 02 01 i 20 01 08 to śmieci biodegradowalne, które trzeba kolekcjonować w śmietnikach koloru brązowego. Tego rodzaju kosze są nieodzownym towarzyszem prac w ogrodzie i w czasie gotowania codziennych posiłków. Ze śmieci biodegradowalnych produkowany jest kompost, który może później wzbogacić glebę o cenne składniki odżywcze.
 • 17 01 01 – odpady z grupy „17” powstają przy okazji prac remontowych. Pierwszym z nich jest oczywiście gruz. To właśnie na ten rodzaj odpadu zamawiane są kontenery oraz worki typu big bag. Każdy świadoma osoba powinna temat nieczystości budowlanych potraktować całkowicie serio. Muszą one być oddzielone od strumienia odpadów komunalnych i zagospodarowane przez specjalistyczne podmioty wywozowe.
 • 17 09 04 – gruz to nie jedyny odpad, który powstaje w czasie przeprowadzania inwestycji. Kolejnym z nich jest tak zwana frakcja lekka. Folia, opakowania po cemencie czy elementy z plastiku to śmieci o kodzie 17 09 04. Podobnie jak gruz trzeba je odseparować od nieczystości, które na co dzień powstają w naszych domach.
 • 20 03 07kod odpadu 20 03 07 to inaczej gabaryty. W rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów zaliczamy do nich np. starą sofę, kanapę oraz taborety. Niniejsze nieczystości można zawieźć do PSZOK, wynająć na nie kontener lub wystawić przed posesję podczas zbiórek organizowanych przez Samorządy.
 • 20 01 36 – w świecie zdominowanym przez elektronikę odpady „na prąd” są wręcz nieodzownym towarzyszem każdego z nas. Smartfon, komputer czy stary telewizor to śmieci, który pod żadnym pozorem nie można wyrzucać do „zwykłych” pojemników na odpady. Obowiązek ich odbioru mają podmioty wywożące odpady na Państwa terenie oraz specjalnie przygotowane punkty.
Kod odpadu - popularne rodzaje nieczystości

Kod odpadu – popularne rodzaje nieczystości

 

Kto ustala kod odpadu? 

Kody odpadów znajdują się w karcie przekazania danego odpadu. Kod jest nadawany przez wytwórcę odpadu i w żadnym wypadku nie może zostać zmieniony przez podmiot odbierający odpad w celu dalszego przetworzenia.

Klasyfikacja odpadów odbywa się na podstawie ustawy o odpadach z 14.12.2012 r. art. 4 ust. 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Podmioty dokonujące klasyfikacji odpadów

 • Wytwórca odpadów;
 • Przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości.

W drugim przypadku mowa jest o odpadach komunalnych, odbieranych przez przedsiębiorstwa oczyszczania.
W karcie przekazania odpadów, która jest dokumentem niezbędnym do zbycia odpadów kolejnemu posiadaczowi, muszą być określone czytelnie dwa czynniki:

 1. Kod odpadu;
 2. Rodzaj odpadu.

Zgodnie z art. 69 ustawy o odpadach, funkcja odbiorcy odpadów ogranicza się jedynie do potwierdzenia faktu przyjęcia, nie zaś do kwestionowania zastosowanej klasyfikacji.
Co zrobić w przypadku, kiedy rodzaj odpadów nie odpowiada – zdaniem odbiorcy – zastosowanej klasyfikacji?
W takiej sytuacji odbiorca może wezwać zbywającego do zmiany kodu i naniesienia stosownych korekt na dokumentach ewidencyjnych.

Od czego zależy klasyfikacja odpadów? 

Celem przeprowadzenia klasyfikacji odpadów jest między innymi usprawnienie dalszych procesów ich utylizacji, odzysku, transgranicznego przemieszczania odpadów bądź przetwórstwa. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie oceny źródła powstania odpadów, dzieląc je na 20 grup.

Wypada dodać, iż pomocne w tym zakresie są wytyczne techniczne w sprawie klasyfikacji odpadów, opublikowane przez Komisję Europejską. Dotyczą one bezpośrednio dyrektywy ramowej 2008/98/WE. Wyjaśniają też nieścisłości zawite w decyzji Komisji 2000/532/WE.

Trzeba uwzględnić, iż przepisy określające sposób dokonania poprawnej klasyfikacji odpadów pociągają za sobą konsekwencje dotyczące gospodarki odpadami w przyszłości w kontekście wykonalności oraz opłacalności zbiórki odpadów, recyklingu bądź ewentualnego wyboru pomiędzy recyklingiem i utylizacją.

Kto jest zwolniony ze składania sprawozdania o odpadach i ich klasyfikowania? 

Mimo że obowiązek ewidencji odpadów, a co za tym idzie, także ich klasyfikacji ma charakter obligatoryjny, Minister klimatu znalazł podstawy do zastosowania szeregu zwolnień.

W tym zakresie z obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji zostali zwolnieni:

 • Wytwórcy odpadów komunalnych;
 • Wytwórcy odpadów powstałych na skutek wycofania z eksploatacji pojazdów mechanicznych, jeżeli zostały one przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów lub prowadzącego stację demontażu;
 • Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych nie większej aniżeli 75 ha, przy czym nie mogą oni podlegać wpisowi do rejestru urzędowego dotyczącego posiadania decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

Zwolnienia mają na celu usprawnienie czynności związanych z prowadzoną działalnością poprzez ograniczenie obowiązków odnoszących się do szeroko rozumianej sprawozdawczości.

Całkowite zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:

 1. Osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, wykorzystującymi odpady na potrzeby własne;
 2. Podmiotów organizujących niewyspecjalizowane zbieranie odpadów.

Ewidencji odpadów nie podlegają także odpady, wyszczególnione w rozporządzenia Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. dotyczącego rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

 

Jakie są kody odpadów?

Jakie są kody odpadów?

Zobacz też:

Zmniejszenie ilości odpadów
Sprzątanie przy pojemnikach
Jak ograniczyć częstotliwość wywozu ?
Gdzie wyrzucać ozdoby świąteczne ?
Czego nie wyrzucać do pojemników na szkło ?
Toaleta na działkę

Spodobał Ci się artykuł?

Skorzystaj z naszego kalkulatora on-line i zleć odbiór odpadów,
pod dowolny adres w kraju
Zamów odbiór odpadów

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiony kontener na odpady
Zamówiono Kontener do miejscowości Sanok

2 godz temu